Turgut Ozal Tirana
Dec 31, 2013 12:00:00 am

3D EDUCATION

Kolegji Turgut Ozal nis projektin e arsimimit tre dimensional.

 

Pas  suksesit të arritur me projekte të shumta teknologjike në fushën e arsimit, Kolegji Turgut Ozal tashmë fillon aplikimin e sistemeve vizuale 3D. Synimi i këtij projekti është mësimdhenia më efektive. Nxënësit tanë, duke marrë pjesë në shpjegim dhe veprimtari interaktive tre dimensionale, do të jenë edhe më pjesëmarrës në mesim dhe kështu do të përvetësojnë lëndën në mënyrë me të lehtë dhe më efektive.