Turgut Ozal Durres
Nov 03, 2015 12:00:00 am

Aktivitetet në shkollën tonë

Aktivitetet në shkollën tonë nuk kanë fund. Nxënësit përveç procesit të të mësuarit realizojnë edhe projekte të ndryshme. Fantazia, imagjinata dhe dëshira e tyre nuk njeh kufi. Autrorë të periudhave të ndryshme të letërsisë, tekste të vjetra shqipe, biblioteka në miniaturë etj, janë paraqitur nëpër stenda dhe ekspozohen bashkë me punën e madhe të nxënësve. Talenti në të shkruar apo recituar do të zënë një hapësirë të konsiderueshme në këtë muaj. Le të fantazojmë dhe realizojmë sa më shumë ëndrra.

Projekti me me shumë like do jete projekti fitues.