Turgut Ozal Durres
Nov 24, 2015 12:00:00 am

Aktivitetet në shkollën tonë nuk kanë fund

Aktivitetet në shkollën tonë nuk kanë fund. Nxënësit përveç procesit të të mësuarit realizojnë edhe projekte të ndryshme.Këtu kemi disa projekte per muajin e letersise.

Le te bejmë like për projektin që na pëlqen më shume, pasi ai do jetë dhe projekti fitues.