Turgut Ozal Tirana
Nov 03, 2015 12:00:00 am

KËNDI I SHKRIMIT

Muaji i Artit dhe i Letërsisë është në vazhdimësi me aktivitete nga më të larmishmet dhe me risi, ku një nga këto të fundit është edhe “Writing Corner” ose “Këndi i Shkrimit”. Këtu nxënësit nisur nga një fillim historie i dhënë, kanë mundësi të shkruajnë të gjithë diçka nga vetja, duke vazhduar historinë që nxënësi paraardhës ka lënë pa përfunduar. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të shkruhet një libër nga vetë nxënësit, ku ide e imagjinata të ndryshme të ndërthuren me njëra-tjetrën, duke krijuar kështu një histori tepër interesante.