Turgut Ozal Tirana
Jan 01, 2014 12:00:00 am

KONKURSI I TALENTEVE SOCIALE

Konkursi final i Talenteve Socialë, që zhvillohet midis nxënësve të Kolegjeve Turke, u organizua në Kolegjin “Hasan Riza Pasha”.

Me datë 11 Dhjetor 2013, 36 finalistë nga 6 kolegje të ndryshme treguan aftesite e tyre me te mira në Konkursin e Talenteve Sociale.

Kam edhe unë një mendim : është konkursi ku nxënësit shprehin idenë e tyre dhe mundohen t’i bindin të pranishmit.

Prezantimi: konkursi ku nxënësit shprehin mendimet dhe informacionet në mënyrën e duhur, përdorin gjuhën bukur dhe zhvillojnë aftësitë e tyre komunikuese.

Qëllimet e këtij organizimi:

-          të bëjmë nxënësit që të duan dijet sociale.

-          të zhvillojë tek nxënësit anën kërkimore,interpretimin, si dhe aftësitë prezantuese

-          të inkurajojë nxënësit të mëndojnë për problemet sociale dhë të japin mendime për zgjidhjen e tyre.

Nxënësit që morën çmime në përfundim të konkursit: