Turgut Ozal Durres
Nov 24, 2015 12:00:00 am

Të pastrojmë Shqipërinë në një ditë

Sot në mbështetje të nismës “Të pastrojmë Shqipërinë në një ditë”, nxënës të shkollës sonë janë sensibilizuar për të pastruar mjedsin. Ata kuptuan se të mbash pastër mjedisin nuk është një dëtyrë por një nevojë për të jetuar shëndetshëm dhe për t’u ndier sa më mirë. Është turp ta ndotësh mjedisin dhe jo ta pastrosh atë…