Turgut Ozal Durres
Apr 17, 2017 12:00:00 am

Aktivitetet fizike e sportive

Pjesëmarrja e rregullt në aktivitetet fizike e sportive është thelbësore për shëndetin, mirëqenien dhe rritjen e shëndetshme. Fëmijët dhe të rinjtë kanë të drejtën të jenë fizikisht aktivë dhe të luajnë sport.
Disa momente të bukura të shkëputura nga kampionat