Turgut Ozal Tirana
Nov 23, 2015 12:00:00 am

NË GJURMËT E HISTORISË SONË

Në vijim të aktiviteteve dhe veprimtarive të Javës së Historisë dhe Gjeografisë, nxënësit e klasave të gjashta e të nënta, ditën e premte vizituan Muzeun Historik Kombëtar. Të shoqëruar nga mësuesit kujdestarë, mësuesja e lëndës dhe nëndrejtorët përkatës, nxënësit patën mundësi që, nëpërmjet kësaj vizite, të njihen më nga afër me Historinë e Popullit Tonë. Nxënësit vizituan të gjitha pavionet e muzeut që nga Periudha Parahistorike, Antikiteti, Mesjeta e deri në Periudhën e Rilindjes Kombëtare, Shpalljes së Pavarësisë dhe vendosjes së Regjimit Komunist në Shqipëri. Nxënësit u njohën më nga afër me mënyrën e jetesës së popullit tonë ndër shekuj, veglat e punës, veshjet e ndryshme, traditat, ritet e zakonet. Ata patën mundësi të shihnin nga afër ndikimet e kulturave të popujve të tjerë në kulturën tonë, kjo e pasqyruar në skulptura, mozaike, arte murale etj. Gjithashtu u prezantuan me mënyrat e ndryshme të qeverisjes dhe organizimit të shtetit, që nga Periudha e Mesjetës e deri në shekullin e 20-të dhe rolin e personaliteteve e figurave të politikës dhe kulturës në këtë qeverisje.

Aktivitete të tilla, që jo vetëm kanë vlera njohëse për lëndën, por më së shumti edukojnë dashurinë për atdheun dhe respektin për vlerat historike të kombit, janë gjithmonë kënaqësi pa fund!