Turgut Ozal Durres
May 25, 2012 01:35:42 pm

Panairin Shkencor

Panairin Shkencor Maj 2012 , Kolegji Turk "Turgut Ozal" Durres. Për më shumë informacion shkoni në www.facebook.com /kolegjiTod osewww.myspace.com/kolegjiTod