Turgut Ozal Durres
Nov 23, 2015 12:00:00 am

Rrespekt dhe nderim te viktimave te terrorizmit

Kolegji Turgut Özal Durrës në rrespekt dhe nderim te viktimave te terrorizmit në Paris ka ulur flamurin gjysëm shtizë dhe ka mbajtur një minut heshtje.