Turgut Ozal Durres
Feb 20, 2013 10:41:27 am

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS INFORMATIKE

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS NË OLIMPIADË PËR FAZËN E DYTË INFORMATIKE