Turgut Ozal Durres
Jan 30, 2013 07:35:04 pm

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS NË OLIMPIADË PËR FAZËN E DYTË

Vlerisimi i nxenesve pjesmarres ne olimpiade per fazen e dyte. TË ZHVILLUAR ME  12.01.2013 NË BAZË QARKU  DURRËSTABELA E VLERËSIMIT TË NXËNËSVE  PJESMARRËS NË FAZËN E DYTË  TË  OLIMPIADËS  KOMBTARE   TË  MATEMATIKËS   ME KLASAT E  11 -ta. Ju lutem klikoni për të parë listën e vlerësimit