Turgut Ozal Durres
Mar 01, 2013 08:43:51 am

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS NE OLIMPIADEN E BIOLOGJISE

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS NE OLIMPIADEN E BIOLOGJISE PER FAZEN E DYTE ZHVILLUAR NE BAZE QARKU DURRES