Turgut Ozal Durres
Mar 01, 2013 08:55:29 am

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS NE OLIMPIADEN E MATEMATIKES

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS NE OLIMPIADEN E MATEMATIKES PER FAZEN E DYTE ZHVILLUAR NE BAZE QARKU DURRES