Turgut Ozal Durres
Mar 01, 2013 06:50:32 am

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS KIMI - FIZIK

VLERËSIMI I NXËNËVE PJESMARRËS NE OLIMPIADEN E KIMISE DHE FIZIKES PER FAZEN E DYTE ZHVILLUAR NE BAZE QARKU DURRES