Back

Marrë shkas nga numri i madh i aktiviteteve të organizuara në shkollat tona, menduam që t’i pasqyronim ato duke përdorur botimin e Buletinit në mënyrë periodike. Duke qenë se transparenca me prindërit është shumë e rëndësishme për ne si institucion, Buletini lehtëson dhënien e informacionit dhe komunikimin në mënyrë të dyanshme. Buletini tradicional dhe publikimi i tij online jo vetëm kursen kohë, por i shërben informimit të vazhdueshëm të prindërve e komunitetit shoqëror në përgjithësi, por, njëkohësisht, ai shërben edhe si burim frymëzimi për nxënësit.

2020

2019

2018

2017

2016

[learn_press_profile]