Back

Për të marrë pjesë në kokursin e pranimit fillimisht duhet bërë regjistrimi online duke klikuar këtu.

  • Hyrja në konkursin e pranimit është i detyrueshëm
  • Konkursi zgjat 150 minuta.
  • Në provim përfshihen pyetje nga: logjika, matematika, gjuha dhe letërsia.
  • Ditën e konkursit nxënësi duhet të jetë i pajisur me mjet identifikimi me fotografi, laps dhe gomë
  • Rezultatet e provimit shpallen brenda një jave.
  • Këto rezultate i gjeni të afishuara në gazetë dhe në faqen e internetit të shkollës përkatëse.

Regjistrimi është i ndarë në dy faza:
1. Datat e regjistrimit për fituesit
2. Data e regjistirmit për listën rezervë

Rregjistrimi në shkollë dhe firmosja e kontratës së shkollimit etj me prindërit ose kujdestarin ligjor të nxënësit.

[learn_press_profile]