Back

Formulari i mëposhtëm të plotësohet nga nxënësit që janë aktualisht në klasë të 8-të dhe duan të ndjekin klasën e 9-të pranë institucioneve arsimore jopublike “Turgut Ozal “

Formulari i mëposhtëm të plotësohet nga nxënësit që janë aktualisht në klasë të 9-të dhe duan të ndjekin klasën e 10-të pranë institucioneve arsimore jopublike “Turgut Ozal “