IFLC- Festivali Ndërkombëtar i Gjuhës & Kulturës

COLORS OF VOICES KËNGË SHQIP – REGJISTROHU KËTU

00_IFLC-2022-COV-Flyer-01-min

COLORS OF VOICES KËNGË TURQISHT – REGJISTROHU KËTU

00_IFLC-2022-COV-Flyer-02-min

Institucionet Arsimore jopublike “Turgut Ozal” në bashkëpunim me IFLC, e cila prej 19 vitesh organizon konkurse dhe shfaqje skenike të ndryshme në shumë shtete të botës, organizojnë konkursin e këngës “Colors of Voices 2022”. Këto institucione në këtë periudhë të vështirë ku bota është nën kërcënimin e “COVID-19” kërkojnë që tu japin fëmijëve një mundësi jo vetëm për të shfaqur talentet, por njëkohësisht edhe për të rritur vetëbesimin e tyre, duke bërë bashkë ngjyra dhe kultura të ndryshme.

IFLC synon të bëjë bashkë fëmijët e talentuar nga e gjithë bota dhe audiencën duke vënë në dispozicion për këtë konkurs skena dhe platforma të ndryshme në Gjermani, New York, Los Angeles dhe në Kanada.

Konkursi do të zhvillohet në dy kategori: “COLORS OF VOICES INTERNATIONAL” dhe “COLORS OF VOICES TURKISH”.

 • Pjesëmarrja është pa pagesë.
 • Të gjithë pjesëmarrësve do tu jepet certifikatë pjesëmarrjeje.
 • Konkurrentët duhet të jenë të moshës 12-16 vjeç deri më 1 nëntor 2022 .
 • Konkurrentët nuk duhet të kenë qenë finalistë të “COLORS OF VOICES” apo të kenë performuar më parë në eventet e IFLC dy herë.
 • Faza e parë do të zhvillohet Online. Konkurrentët do të dërgojnë një video regjistrim të këngës me të cilën ata duan të konkurojnë.
 • Faza e dytë do të zhvillohet me prezencën personale të konkurrentëve të kualifikuar nga faza e parë. (Në bazë të rekomandimeve të eksperteve për mbrojtjen nga Covid-19 mund të ketë edhe ndryshime).
 • I gjithë eventi do të organizohet sipas urdhërave, udhëzimeve dhe protokolleve të Ministrive përkatëse për mbrojtjen dhe parandalimin e pandemisë COVID-19.
 • Për kategorinë “COLORS OF VOICES INTERNATIONAL” kënga duhet të jetë qytetare ose folklorike Shqiptare në të kundërt do të skualifikohet.
 • Për kategorinë “COLORS OF VOICES TURKISH”, konkurenti mund të marrë pjesë në çfarëdolloj zhanri.
 • Konkurrenti mund të marrë pjesë në të dy kategoritë.
 • Konkurrenti duhet të regjistrojë një video të vetes së tij duke kënduar mbi bazën muzikore të këngës së përzgjedhur prej tij. 
 • Video mund të regjistrohet me telefon ose me një kamer. Video duhet të jetë joprofesionale. Nëse ka ndërhyje profesionale mbi videon ose mbi zërin e konkurrentit atëhere ai skualifikohet.
 • Videoja nuk duhet të jetë më e gjatë se 4 minuta.
 • Videoregjistrimi i konkurrentit duhet të jetë horizontalisht me paraqitje të plotë të konkurrentit.
 • Secili konkurrent mund të marrë pjesë vetëm me një video për secilën kategori.
 • Videoregjistrimi të dorëzohet në formatin mp4 dhe të emërtohet Emër_Mbiemër_TitulliiKëngës.mp4. 
 • Veshja e konkurrentit në videoregjistrim duhet të jetë brenda rregullave të etikës. 
 • Regjistrimi duhet të bëhet ONLINE në faqen web  http://turgutozal.edu.al/iflc/
 • Konkurrentët që plotësojnë formularin e pjesëmarrjes në http://turgutozal.edu.al/iflc/ duhet të kenë të gjitha autorizimet nga prindi / kujdestari ligjor.
 • Data e fundit të regjistrimit është 1 Shkurt 2022.
 • 20 konkurrentët më të mirë për secilën kategori (Shqip ose Turqisht) që do të vazhdojnë konkurimin do të shpallen më 5 Shkurt 2022 në faqen web http://turgutozal.edu.al/iflc/ si dhe do të njoftohen me anë të e-mailit të prindit / kujdestarit ligjor të tyre.
 • Konkurrentët që arrijnë të jenë pjesë e 20 më të mirëve për secilën kategori do të konkurojnë fizikisht më datë 12 Shkurt 2022 në ambjentet e Shkollës 9-vjeçare jopublike “Turgut Ozal” ish qyteti i nxënësve Tiranë.
 • Baza muzikore duhet të dërgohet me email në adresën iflc@turgutozal.edu.al më datë 7 Shkurt 2022.
 • Konkursi do të organizohet duke ju përmbajtur rregullave të COVID 19, me distancim social dhe pa audiencë.
 • Nëse konkurrenti do të shoqërohet nga prindërit ose prindi kujdestar duhet të kenë me vete një mjet identifikimi.
 • Konkursi që do të organizohet më datë 12 Shkurt 2022 mund të ketë edhe ndryshime në bazë të situatës së COVID-19.
 • 3 vendet e para për secilën kategori të finales në Shqipëri do të filmohen dhe videot tyre do të përfaqësojnë Shqipërinë në fazën eleminatore në rang ndërkombëtar. 
 • Në finalen e madhe do të marrin pjesë vetëm 12 konkurentët më të mirë nga e gjithë bota sipas secilës kategori, “COLORS OF VOICES INTERNATIONAL” dhe “COLORS OF VOICES TURKISH”.
 • Finalja e madhe do të organizohet fizikisht (në skenë) në Gjermani.
 • 12 finalistët sipas secilës kategori do të bëhen bashkë një javë para shfaqjes për prova.
 • Një juri profesioniste e përbërë nga njerëz të fushës, do të jetë përgjegjëse për caktimin e fituesëve për secilën kategori.
 • Videot e fituesve të 3 vendeve të para sipas secilës kategori do të përfaqësojnë Shqipërinë në fazën eleminatore ndërkombëtare që do të organizojë IFLC.
 • Organizatorët do të paguajnë të gjitha shpenzimet për qëndrimin 7 ditor të finalistëve të finales së madhe që do të organizohet në Gjermani.
 • Çmimet për secilën kategori do të jenë si mëposhtë.
 • Në rang Kombëtar

Vendi i parë 20 000 lekë

Vendi i dytë 15 000 lekë

Vendi i tretë 10 000 lekë

Çertifikatë pjesëmarrjeje.

 

 • Në rang Ndërkombëtar

Vendi i parë   1000 $

Vendi i dytë   750 $

Vendi i tretë   600 $

Çmimi Special:                                600 $

  Përzgjedhja e këngës më të mirë:   400 $

Zgjedhja më e mirë e kostumit:      400 $

Çmimi influencës më të mirë:        400 $

Përmendja e nderuar:                      300 $

Çertifikatë pjesëmarrjeje në fazën finale

 • Pjesëmarrësit në konkurs autorizojnë Turgut Ozal Education Sh.a. dhe IFLC për shpërndarjen, ekspozimin, komunikimin publik dhe riprodhimin pa kompensim të videove muzikore të paraqitura përmes rrjeteve dhe kanaleve aktuale dhe të ardhshme të institucioneve organizuese.
 • Në përputhje me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe në zbatim të Ligjit 9887, datë 10.03.2008, i ndryshuar “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe ligjit nr.35/2016 ” Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” i ndryshuar, çdo prind duhet të jape pëlqimin e tij në lidhje me përdorimin e të dhënave personale të tij dhe të fëmijës së tij.
 • Dorëzimi i të dhënave personale në formularin e regjistrimit për konkursin është fakultativ.
 • Pjesëmarrësi garanton që të dhënat personale të deklaruara për këtë promovim janë të vërteta dhe është përgjegjës për to.
 • Organizatorët kanë të drejtën e përdorimit të imazheve personale apo kolektive të konkurentit në faqjet zyrtare të medias sociale, të shtypit ose televizionit gjatë eventit ose në publikimet zyrtare të shkollës.
 • Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga Turgut Ozal Education Sh.a. sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.