IFLC- International Festival of Languages & Culture REGJISTROHU TANI

Institucionet Arsimore jopublike “Turgut Ozal” në bashkëpunim me IFLC, e cila prej 18 vitesh organizon konkurse dhe shfaqje skenike të ndryshme në  shumë qytete të botës organizojnë konkursin e këngës “Colors of Voices 2021” Këto institucione në këtë periudhë të vështirë ku bota është nën kërcënimin e “COVID-19” kërkojnë që tu japin të fëmijëve një mundësi jo vetëm për të shfaqur talentet, por njëkohësisht edhe për të rritur vetëbesimin e tyre, duke bërë bashkë ngjyra dhe kultura të ndryshme.

IFLC synon të bëjë bashkë fëmijët e talentuar nga e gjithë bota dhe audiencën duke vënë në dispozicion për këtë konkurs skenat digjitale dhe platforma të ndryshme në Zelandën e Re dhe në Kanada.

 • Pjesëmarrja është pa pagesë
 • Gjithë pjesëmarrësve do tu jepet certifikatë pjesëmarrjeje.
 • Konkurentët duhet të jenë të moshës 12-16 vjeç.
 • Faza e parë do të zhvillohet Online. Konkurentët do të dërgojnë një videoregjistrim të këngës me të cilën ata duan të konkurojnë.
 • Faza e dytë do të zhvillohet me prezencën personale të konurentëve të kualifikuar nga faza e parë. (Në bazë të rekomandimeve të eksperteve për mbrojtjen nga Covid-19 mund të ketë edhe ndryshime.
 • I gjithë eventi do të organizohet sipas urdhërave, udhëzimeve dhe protokolleve të Ministrive përkatëse për mbrojtjen dhe parandalimin e pandemisë COVID-19.

 

PËR TU REGJISTRUAR KLIKONI KËTU

 • Kënga duhet të jetë qytetare ose folklorike Shqiptare në të kundërt do të skualifikohet.
 • Konkurenti duhet të regjistrojë një video të vetes së tij duke kënduar mbi bazën muzikore të këngës së përzgjedhur prej tij.
 • Video mund të regjistrohet me telefon ose me një kamer. Video duhet të jetë joprofesionale. Nëse ka ndërhyje profesionale mbi videon ose mbi zërin e konkurentit atëhere ai skualifikohet.
 • Videoja të mos jetë më e gjatë se 3 minuta.
 • Videoregjistrimi i konkurentit duhet të jetë horizontalisht me paraqitje të plotë konkurentit.
 • Secili konkurent mund të marrë pjesë vetëm me një video.
 • Videoregjistrimi të dorëzohet në formatin mp4 dhe të emërtohet Emër_Mbiemër_TitulliiKëngës.mp4
 • Veshja e konkurentit në videoregjistrim duhet të jetë brenda rregullave të etikës.

PËR TU REGJISTRUAR KLIKONI KËTU

 • Regjistrimi duhet të bëhet ONLINE në faqen web http://turgutozal.edu.al/iflc/
 • Konkurentët që plotësojnë formularin e pjesëmarrjes në http://turgutozal.edu.al/iflc/ duhet të kenë të gjitha autorizimet nga prindi / kujdestari ligjor.
 • Regjistrimet mbarojnë me datë 5 Mars 2021.

PËR TU REGJISTRUAR KLIKONI KËTU

 • 20 konkurentët më të mirë që do të vazhdojnë konkurimin do të shpallen më 12 Mars 2021 në faqen web http://turgutozal.edu.al/iflc/ si dhe do të njoftohen me anë të e-mailit të prindit / kujdestarit ligjor të tyre.
 • Konkurentët që arrijnë të jenë pjesë e 20 më të mirëve do të konkurojnë fizikisht më datë 20 Mars 2021 në ambjentet e Shkollës 9-vjeçare jopublike “Turgut Ozal” ish qyteti i nxënësve Tiranë.
 • Baza muzikore duhet të dërgohet me email në adresën iflc@turgutozal.edu.al më datë 18 Mars 2021
 • Konkursi do të organizohet duke ju përmbajtur rregullave të COVID 19, me distancim social dhe pa audiencë.
 • Nëse konkurenti do të shoqërohet nga prindërit ose prindi kujdestar duhet të kenë me vete një mjet identifikimi.
 • Konkursi që do të organizohet më datë 20 Mars 2021 mund të ketë edhe ndryshime në bazë të situatës së COVID-19.
 • 20 konkurentët e kësaj faze do të filmohen gjatë performimit të tyre dhe videoja fituese do të përfaqësojë Shqipërinë në rang ndërkombëtar.
 • Në finalen e madhe do të marrin pjesë vetëm 12 shtete më të mira nga e gjithë bota.

PËR TU REGJISTRUAR KLIKONI KËTU

 • Një juri profesioniste e përbërë nga njerëz të fushës, do të jetë përgjegjëse për caktimin e fituesve për këngën më të mirë.
 • Fituesi i vendit të parë do të përfaqësojë Shqipërinë në konkursion ndërkombëtar që do të organizojë IFLC.
 • Çmimet do të jenë si mëposhtë.
 • Në rang Kombëtar

Vendi i parë                                  20 000 lekë

Vendi i dytë                                  15 000 lekë

Vendi i tretë                                  10 000 lekë

Çertifikatë pjesëmarrjeje.

 • Në rang Ndërkombëtar

Vendi i parë                                  1000 $

Vendi i dytë                                  750 $

Vendi i tretë                                  500 $

Çertifikatë pjesëmarrjeje në fazën finale

 

PËR TU REGJISTRUAR KLIKONI KËTU

 • Pjesëmarrësit në konkurs autorizojnë Turgut Ozal Education Sh.a. dhe IFLC për shpërndarjen, ekspozimin, komunikimin publik dhe riprodhimin pa kompensim të videove muzikore të paraqitura përmes rrjeteve dhe kanaleve aktuale dhe të ardhshme të institucioneve organizuese.

PËR TU REGJISTRUAR KLIKONI KËTU

 • Në përputhje me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe në zbatim të Ligjit 9887, datë 10.03.2008, i ndryshuar “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe ligjit nr.35/2016 ” Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” i ndryshuar, çdo prind duhet të jape pëlqimin e tij në lidhje me përdorimin e të dhënave personale të tij dhe të fëmijës së tij.

 

 • Dorëzimi i të dhënave personale në formularin e regjistrimit për konkursin është fakultativ.
 • Pjesëmarrësi garanton që të dhënat personale të deklaruara për këtë promovim janë të vërteta dhe është përgjegjës për to.

 

 • Organizatorët kanë të drejtën e përdorimit të imazheve personale apo kolektive të konkurentit në faqjet zyrtare të medias sociale, të shtypit ose televizionit gjatë eventit ose në publikimet zyrtare të shkollës.

 

 • Në çdo rast, organizata do të përdorë të dhënat për qëllime komerciale.

 

 • Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga Turgut Ozal Education Sh.a. sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

 

PËR TU REGJISTRUAR KLIKONI KËTU