Misioni i të gjitha institucioneve “Turgut Ozal” është pajisja e nxënësve me një arsim cilësor në një horizont më të gjerë. Si administrator i përgjithshëm i Turgut Ozal Education Sh.a. kam privilegjin të jem në skenën e arsimit të ditëve të sotme. Duke e kuptuar mjedisin konkurrues, ne bëjmë përpjekje maksimale për të sjellë mundësi të shkëlqyera arsimore, si për rritjen akademike të nxënësve, ashtu edhe për zhvillimin e karrierës së tyre në të ardhmen. “Turgut Ozal-i” i është përkushtuar arritjes së ekselencës, me të rinjtë në qendër të çdo sipërmarrjeje, qëllim të cilin e realizojmë duke i dhënë përparësi mirëqenies personale të nxënësve në çdo etapë të zhvillimit dhe arsmimit të tyre. Ne e kemi arritur këtë me besim te njëri-tjetri.

Arsimi e aftëson çdo individ të përballet me sfidat e reja, i krijon atij mundësi të ecë përpara dhe e drejton atë drejt një jetë të suksesshme. Për këtë arsye i nxis të gjithë nxënësit të marrin arsimin e duhur në institucionin e duhur. Shpreh vlerësimin tim për prindërit dhe nxënësit që kanë bërë zgjedhjen e duhur duke qenë pjesë e “Turgut Ozal-it”. Arsimi në “Turgut Ozal” nuk është thjesht një shkëlqim akademik, por një mjedis ku kultura dhe aftësitë njerëzore bëhen një me njëra-tjetrën.

Është pjesë e misionit dhe pasionit tim t’u siguroj fëmijëve dhe të rinjve një vend të sigurt, që i frymëzon ata për të nxënë, ku ndihen të respektuar dhe ku mund të jetojnë të lumtur e të shëndetshëm. Mbi ne bie përgjegjësia e formimit të punëdhënësve, punëmarrësve, prindërve dhe drejtuesve të së ardhmes, dhe, për këtë arsye këtu në “Turgut Ozal”, ne e shikojmë me seriozitetin maksimal ndikimin që mund të kemi në ndodhitë dhe sfidat e së sotmes.

Turgut Ozal Education sh.a i është nënshtruar një sërë reformimesh për t’u kthyer në atë që është sot. Tashmë i ftojmë nxënësit të vijnë të përjetojnë ndryshimin. Teksa qëndron i përditësuar në një botë tejet konkurruese, ekipi i “Turgut Ozal-it” synon të krijojë një mjedis akademik ndërdisiplinor dhe gjithëplotësues, ku nxënësit marrin njohuri në një mjedis motivues. Me kënaqësinë më të madhe i ftoj nxënësit në këtë botë arsimi duke u uruar të kuptojnë dhe çlirojnë potencialin e tyre.

Objektivi ynë për të ardhmen është të ofrojmë një arsim të jashtëzakonshëm, të jemi gjithnjë të vetëdijshëm për të drejtën e të rinjve për një jetë të lumtur e të shëndetshme duke u mundësuar të bëhen qytetarë të përgjegjshëm dhe aktivë, të jemi punëdhënës cilësorë dhe të sigurojmë te të gjitha shkollat tona shërbim ku secili dëgjohet dhe nevojave të secilit u paraprihet ose plotësohen.

 

Tuncer  Tiryaki

Administrator i Përgjithshëm

Numër kontakti +355 (4) 22 34 716
Email: ttiryaki@turgutozal.edu.al