Historiku i shkollave Turgut Ozal

Shkollat tona u themeluan pas një marreveshjeje të bërë në gusht të vitit 1992 midis Ministrisë së Arsimit të Republikës së Shqipërisë dhe Institucionit Arsimor Gulistan. Në shkurt, 1993, në ceremoninë e hapjes së kolegjit të parë, “Mehmet Akif”, mori pjesë presidenti i atëhershëm i Turqisë, Z Turgut Özal.

Kolegji “Mehmet Akif”, pioneri i arsimit jopublik në Shqipëri, u rrit me hapa të shpejtë, i ndjekur pas nga kolegje të tjerë në Tiranë, shkolla fillore, e mesme e ulët dhe e lartë “Turgut Ozal” dhe sistemi arsimor parashkollor “Zübeyde Hanım”.

Arritjet e këtyre institucioneve, së bashku me interesimin dhe mikpritjen e prindërve dhe popullit shqiptar, e ndihmuan administratën tone në zgjerimin e mëtejshëm të veprimtarisë në qytete të tjera kryesore shqiptare si Durrësi dhe Shkodra.

Tashmë janë 8 shkolla që drejtohen nga Turgut Ozal Education sh.a në gjithë Shqipërinë, ku përfshihet kopshti, shkolla fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë, dhe universiteti, ku gjenden rreth 3126 nxënës, 318 mësues, dhe 167 pjesëtarë të stafit drejtues dhe ndihmës. Trajnime të njëpasnjëshme profesionale përbëjnë një pjesë integrale të zhvillimit të vazhdueshëm të mësuesve në institucionet tona arsimore.

Shkolla e mesme e lartë Turgut Ozal u themelua në 1997 për t’iu përgjigjur nevojës së nxënësve në Tiranë. Kjo shkollë ka patur 14 breza maturantësh deri më sot. Këtë vit janë regjistrtuar 440 nxënës. Si rrjedhojë e arritjeve dhe veprimtarive të saj, shkolla jonë gëzon një reputacion të lakmueshëm si një nga shkollat më të preferuara në Tiranë. Si rrjedhojë e tejkalimit të kapacitetit të saj, kjo shkollë është shpërngulur në një kampus të ri.

Fillimisht nisi veprimtarinë me dy klasa të pesta. Tashmë është një shkollë e madhe me një kapacitet prej 631 nxënësish. Lëndët shkencore jepen në anglisht. Shkolla ofron ambiente të shkëlqyera si ç’janë laboratorët e mirëpajisur, kabinetet e punës së dorës, qendra fitnesi, sallë konferencash me teknologji të lartë, një bibliotekë e pasur, vakte me kalori të balancuara (mëngjesi dhe dreka) si dhe mundësi për studim pas mësimit. Veç të mësuarit, si rrjedhojë e mjedisit të pasur nga ana materiale dhe sociale, nxënësit tanë përfshihen në shumë veprimtari të tjera kulturore dhe sociale. Në brendinë e kampusit të shkollës gjendet një qendër kulturore që ka një sallë konferencash me kapacitet prej 350 personash, një kinema me 96 vende dhe një sallë ekspozitash të madhe me dalje në kopsht.

Veprimtaria e saj akademike nisi në 1993 si një nevojë urgjente menjëherë pas hapjes së kolegjeve Mehmet Akif. Fillimisht aktiviteti u ushtrua në një ndërtesë me qira me vetëm dy klasa, sërish si e para shkollë private në llojin e saj. Kjo shkollë ka tashmë 777 nxënës dhe 65 mësues me përvojë. Gjuha e mësimdhënies është shqipja dhe anglishtja.

Kopshti u hap në 1998 për fëmijë të moshave 3-6 vjeç. Ky kopsht është frut i përvojës së mëparshme me shkollën parashkollore në Shqipëri si dhe shfaqjen e çështjeve të reja ne arsimin parashkollor dhe kërkesën e vazhduar nga prindërit e cila numërohet si një nga përbërësit e suksesit tonë. Tashmë ka një kapacitet prej 220 fëmijësh.

Kolegji ‘’Turgut Ozal’’  Durrës e nisi veprimtarinë arsimore në qytetin e Durrësit në vitin 2001. Fillimisht u përdorën ambiente të cilat u përshtatën për mësimdhënie , ndërsa  nga viti 2011 e në vazhdim nxënësve u ofrohet mundësia të studiojnë në një shkollë me standarte të larta të mësimdhënies.

Në mjedisin e brendshëm, ndërtesat e shkollës kanë në dispozicion një numër të konsiderueshëm ambjentesh mësimore plotësuese për punë praktike konkretizuese, eksperimente praktike etj. si: klasa, laboratore, kabinete, salla kinemaje, dhoma e mjedise të veçanta për vizita e mjekim, për shërbimin psikologjik, për seanca përgatitore të veprimtarive si: olimpiada, konkurse dhe aktivitete të ndryshme social-kulturore. 

 Infrastruktura mësimore moderne i është përshtatur dhe mbështet plotësisht, realizimin e procesit mësimor – edukativ, sipas grupmoshave përkatëse duke synuar realizimin e objektivave sipas standarteve  evropiane. 

Në shkollë aktualisht studiojnë 700 nxënës , si dhe janë diplomuar  11 breza maturantësh që nga viti 2009, një pjesë e konsiderueshme e të cilëve kanë studiuar në universitete të ndryshme nëpër botë si USA, Angli, Gjermani, Itali etj.

MIST-i u hap në shtator 2001 në Tiranë. Ka 318 nxënës nga 23 kombësi të ndryshme. Shkolla ka një staf mësimdhënës prej 45 mësuesish, 22 prej të cilëve janë anglishtfolës vendas prej SHBA-së, Kanadasë, ANGLISË dhe Australisë. Standardet e larta të MIST-it njihen prej Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve të Shqipërisë dhe Këshillit te Shkollave Ndërkombëtare (CIS). Për më tepër MIST-i është gjithashtu shkollë ndërkombëtare e Kembrixhit ku implementohen programe diplomash të nivelit IGCSE dhe AS/A duke siguruar një vijimësi të unifikuar të kurrikulës për të gjithë nxënësit tanë prej kopshtit deri në fund të shkollës së mesme të lartë. Kjo shkollë është zgjedhje e përsosur për nxënësit që do ta vijojnë arsimin jashtë shtetit.

Universiteti EPOKA u themelua për t’iu përgjigjur nevojës së Shqipërisë dhe më gjerë Ballkanit për një institucion të arsimit të lartë që bazohet në sistemin arsimor amerikan. Objektivi i themeluesve është rritja e cilësisë dhe efektivitetit të arsimit dhe sistemeve të trajnimit në rajon, mundësimi i aksesit për të gjithë në arsim dhe trajnim dhe hapja e këtyre sistemeve për më gjerë në botë. Ka 2000 studentë të regjistruar si dhe 61 pjesëtarë të stafit akademik në Universitetin EPOKA.