Regjistrimi për të marrë pjesë në kokursin e pranimit mund të bëhet në disa mënyra:

 1. Paraqitja fizike pranë shkollave tona. Nxënësit pasi paraqiten pranë ambjenteve të shkollës drejtohen tek zyra e rregjistrimit, ku marrin një informacion të detajuar mbi arsimimin, metodat, ambjentet etj.
 2. Me mesazh. Duke dërguar sms në numrat e telefonave:
  • Turgut Ozal Durrës: +355697499292
  • Turgut Ozal Tirane Gjimnaz: +355693183041
  • Turgut Ozal Tirane 9-vjeçare: +355696694408
 3. Online duke klikuar këtu.
 • Hyrja në konkursin e pranimit është i detyrueshëm
 • Konkursi zgjat 150 minuta.
 • Në provim përfshihen pyetje nga: logjika, matematika, gjuha dhe letërsia.
 • Ditën e konkursit nxënësi duhet të jetë i pajisur me mjet identifikimi me fotografi, laps dhe gomë
 • Rezultatet e provimit shpallen brenda një jave.
 • Këto rezultate i gjeni të afishuara në gazetë dhe në faqen e internetit të shkollës përkatëse.

Regjistrimi është i ndarë në dy faza:
1. Datat e regjistrimit për fituesit
2. Data e regjistirmit për listën rezervë

Rregjistrimi në shkollë dhe firmosja e kontratës së shkollimit etj me prindërit ose kujdestarin ligjor të nxënësit.