Back

Të dashur nxënës

Një vit tjetër shkollor do të thotë mundësi të reja. Të dashur nxënës mos kini hezitim për kthimin në shkollë, sepse ne po bëjmë më të mirën që ju të jeni të sigurt në bankat e shkollës këtë vit. Mos harroni se njohuria është si një llambë dhe çdo gjë e re që mësoni e bën dritën e llambës suaj të njohurive më të ndritshme. Një vit i ri shkollor do të thotë libra të rinj, mësues të rinj, qëllime të reja mësimore dhe ndonjëherë edhe miq të rinj. Qoftë gjithçka që shpresoni të jetë! Suksese!

[learn_press_profile]