1. Evidentimi i nxënësve të talentuar në fushat e këngës, recitimit, kompozicionit dhe vizatimit, të cilët mësojnë në shkollat tona.
 2. Mbështetja dhe  motivimi i nxënësve të talentuar në këtë drejtim.

Konkursi i Artit dhe Letërsisë do të zhvillohet në 4 kategori:

 • Recitim
 • Këngë
 • Kompozicion / Ese
  • Kompozicioni për nxënësit që gjuhën shqipe e kanë gjuhën e nënës.
  • Kompozicioni për nxënësit që gjuhën shqipe nuk e kanë gjuhën e nënës.
 • Art figurativ (vizatim, bojra uji…)

Konkurruesit pjesëmarrës do të vlerësohen në 3 nivelet (grupmoshat) përkatëse:

 • Niveli I:           Klasat  4 – 6
 • Niveli II:         Klasat  7 – 9
 • Niveli III:       Klasat  10 – 12

Konkursi i Artit dhe Letërsisë zhvillohet në 3 faza:

 • Faza I:           Konkurrimi në klasa
 • Faza II:         Konkurrimi final brenda çdo shkolle
 • Faza III:       Konkurrimi final(midis të gjithave shkollave)
 1. RECITIM

Poezi ose proza të shkurtra nga autorët më të njohur të letërsisë shqiptare. Sugjerohen tema: atdhetare, shoqërore etj, të cilat transmetojnë mesazhe bashkëkohore. Recitimi të ketë në sfond një bazë muzikore të përshtatshme me poezinë dhe interpretimin. Muzika në sfond duhet të jetë instrumentale. Nuk duhet të ketë zëra në kor ose zëra të ngjashëm

 1. KOMPOZICION (Krijim i lirë / Ese)

Kompozicion, tema të ngjashme me temat e dhëna si shembulli më poshtë:

 • “Jeta ime, një ëndërr e vogël brenda një ëndrre të madhe”
 • “Unë e dua teknologjinë, por dua gjithashtu dhe librin”
 • “Liria, vlera universale e të gjitha kohërave”

Shënim: Nxënësit me kombësi të huaj konkurrojnë si kategori më vete në kompozicion

 1. KËNGË:

Zgjidhni këngë shqiptare të traditës dhe të folklorit shqiptar… Konkurruesi duhet të ketë dhe bazën muzikore.
Muzika në sfond duhet të jetë instrumentale. Nuk duhet të ketë zëra në kor ose zëra të ngjashëm. Fjalët e këngëve duhet të jenë në gjuhën shqipe.

 1. ARTI FIGURATIV:

Tematika e dhënë nga juria, duhet të nxisë mendimin dhe imagjinatën sipas nivelit/grupmoshës.

Niveli I   (Klasa 4 – 6)   Një krijim me lapsa me ngjyrë, lapustila
Niveli II  (Klasa 7 – 9)   Një krijim  sipas dëshirës… lapsat me ngjyra, lapustilat ose bojrat e ujit.
Niveli III (Klasa 10 – 12) Një krijim me laps grafit i zi dhe karbon

Nxënësit do të pikturojnë rreth disa temave të përcaktuara më përpara (kohëzgjatja: maks. 3 orë). Materialet e nevojshme do të sigurohen nga vetë nxënësit.