Back

Krahas zhvillimit shkencor, ne përpiqemi të inkurajojmë dhe të zbulojmë edhe talentet në fusha të ndryshme. Një prej tyre është dhe të shprehurit bukur. Aftësia e të shprehurit është e zbatueshme në shumicën e fushave të jetës dhe zhvillimit profesional të njeriut, aftësi kjo e cila ndikon ndjeshëm në rrugën drejt suksesit.

Disa nga objektivat që ne synojmë me botimin e librave janë:

  1. Promovimi i nxënësësve.
  2. Kalimi nga ideja në veprim.
  3. Nxjerrja në pah e inteligjencës dhe aftësisë së nxënësve.
  4. Zhvillimi i aftësive argumentuese e kritike te nxënësit.

Librat e botuar ndër vite

[learn_press_profile]