Back

Në ketë faqe do të gjeni teste të rëna ndër vite për klasat e 8-ta.

Testet e viteve të kaluara janë një mjet i rëndësishëm për përsëritje, duke lejuar nxënësit të kontrollojnë se si po bëhet përsëritja e tyre, të vlerësojnë dhe identifikojnë temat për përmirësim. Zgjidhja e pyetjeve, në kushte të parashikuara në kohë dhe konsultimi i skemës së vlerësimit është i dobishëm për arritjen e rezultateve sa më të mira.