Back

Qëllimi i botimit të Revistës shkollore është për të ndërgjegjësuar dhe njëkohësisht informuar si prindërit, ashtu edhe nxënësit për ngjarjet dhe fenomenet e shoqërisë në ditët e sotme.

Disa nga objektivat që ne synojmë nëpërmjet botimit të revistës shkollore janë:

  1. T’u ofrojë nxënësve mundësi për vetë-shprehje në formën e shkruar.
  2. Të zhvillojë dhe kultivojë tek nxënësit shijen artistike dhe dëshirën për të lexuar.
  3. Të veprojë si një mjet për unifikimin e shkollës.
  4. Të sigurojë ndërgjegjësimin e nxënësve për shfrytëzimin sa më të mirë të kohës së lirë.
  5. Të zhvillojë tek nxënësit standarde të drejta të sjelljes qytetare.
  6. Të sigurojë inkurajimin dhe stimulimin e aktiviteteve me vlerë.

2019

2018

2017

2016

2015

[learn_press_profile]