Back

FIRST®️ LEGO®️ League Albania

Institucionet Arsimore jopublike “Turgut Ozal” sjellin për herë të parë në Shqipëri FIRST®️ LEGO®️ League Albania, si partneri zyrtar dhe i vetëm i LEGO Robotics. FIRST®️ LEGO®️ League Albania ka për qëllim të prezantojë shkencën, teknologjinë, inxhinierinë dhe matematikën (STEM) për fëmijët e moshave 4-16 vjeç nëpërmjet të mësuarit praktik dhe argëtues, duke frymëzuar të rinjtë të eksperimentojnë dhe të rrisin aftësitë e tyre të të menduarit kritik, kodimit dhe dizajnimit përmes të mësuarit praktik STEM dhe robotikës. Pjesëmarrësit fitojnë përvojë në botën reale të zgjidhjes së problemeve përmes një programi të drejtuar global të robotikës, duke ndihmuar studentët dhe mësuesit e sotëm të ndërtojnë një të ardhme më të mirë së bashku.

[learn_press_profile]